Menu

Horyzont 2020 – blisko 8- miliardów euro na badania i rozwój

Horyzont 2020 jest największym w historii programem finansującym badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej. Na lata 2014-2020 przewidziano w jego ramach blisko 80 miliardów euro na wsparcie  projektów, które zwiększą długofalową konkurencyjność gospodarki UE.

horyzont2020

horyzont2020

Kluczem sukcesu projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 jest zwiększenie europejskiej wartości dodanej oferowanych produktów i technologii, z tego też względu szczególny nacisk położony zostanie na tworzenie nowych oraz wspieranie już istniejących ośrodków badawczo-rozwojowych.  Głównym założeniem programu jest fakt, że we współczesnej gospodarce to właśnie wiedza i technologia są dziś głównym czynnikiem stymulującym rozwój ekonomiczny. Z tego też względu w nadchodzących latach Unia Europejska będzie kładła zdecydowany nacisk na dostarczanie na rynek nowych idei, pomysłów, rozwiązań

Struktura programu Horyzont 2020 opiera się na trzech priorytetach:

Które z kolei uzupełnione zostały o cele szczegółowe w postaci:

 

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskiwaniem środków na nowe technologie a także tworzeniem własnych ośrodków badawczo-rozwojowych, zapraszamy do kontaktu, nasi eksperci pomogą Państwu opracować stosowny wniosek.

Bartek, 18 maja 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

No Comment Yet

Got something to say? Feel free, we'd love to hear your thoughts.

Leave a Comment