Menu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Z przyjemnością informujemy, iż wzbogaciliśmy naszą ofertę o szkolenia współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki którym Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie szkolenia – możliwość dofinansowania sięga nawet 100%!

Oferta szkoleniowa dotyczy firm, które mają swoją siedzibę w jednym z wymienionych małopolskich powiatów: krakowskiego (z wyłączeniem m. Kraków), proszowickiego, wielickiego, myślenickiego, wadowickiego, miechowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, gorlickiego i dąbrowskiego.

Cel projektu Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w wieku 45+ do końca 2015 roku,
  • zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu niewystarczających kompetencji w stosunku do zmieniającej się sytuacji na rynku.

Dla kogo jest projekt ?

Dla wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od formy działalności zatrudniających co najmniej 1  pracownika na umowę o pracę.

Uczestnikiem szkoleń może być pracownik w wieku 45+ zatrudniony na umowę o pracę.  Ze środków unijnych może skorzystać również pracodawca tj. wspólnik , członek zarządu, przedsiębiorca.

Oferta szkolenia „E – marketing. Wykorzystanie nowych technologii w pracy

Bartek, 10 czerwca 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

No Comment Yet

Got something to say? Feel free, we'd love to hear your thoughts.

Leave a Comment