Menu

Wybór Wykonawcy – Bon na innowacje

Firma OMNI Rafał Olszowski niniejszym informuje o zamknięciu postępowania wyboru Wykonawcy na wykonanie zamówienia planowanego do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kliknij na Wybór Wykonawcy – Bon na innowacje aby zapoznać się ze szczegółami.

Łukasz Lonc, 21 stycznia 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

No Comment Yet

Got something to say? Feel free, we'd love to hear your thoughts.

Leave a Comment