Menu

Wybór Wykonawcy – Bon na innowacje

by Łukasz Lonc, 21 stycznia 2016

Firma OMNI Rafał Olszowski niniejszym informuje o zamknięciu postępowania wyboru Wykonawcy na wykonanie zamówienia planowanego do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kliknij na Wybór Wykonawcy – Bon na innowacje aby zapoznać się ze … Continue reading

Filled under : Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

by Bartek, 10 czerwca 2015

Z przyjemnością informujemy, iż wzbogaciliśmy naszą ofertę o szkolenia współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki którym Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie szkolenia – możliwość dofinansowania sięga nawet 100%! Oferta szkoleniowa dotyczy firm, które mają swoją siedzibę w jednym z wymienionych małopolskich powiatów: krakowskiego (z wyłączeniem m. Kraków), proszowickiego, wielickiego, myślenickiego, wadowickiego, miechowskiego, … Continue reading

Filled under : Aktualności

Horyzont 2020 – blisko 8- miliardów euro na badania i rozwój

by Bartek, 18 maja 2015

Horyzont 2020 jest największym w historii programem finansującym badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej. Na lata 2014-2020 przewidziano w jego ramach blisko 80 miliardów euro na wsparcie  projektów, które zwiększą długofalową konkurencyjność gospodarki UE. Kluczem sukcesu projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 jest zwiększenie europejskiej wartości dodanej oferowanych … Continue reading

Filled under : Aktualności

Nowa pozycja w ofercie: Start-upy

by Bartek, 24 kwietnia 2015

Kraków ma ambicje stać się miastem start-upów. Wychodząc zatem na przeciw potrzebom rynku firma OMNI przygotowała specjalną, dedykowaną ofertę dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, które poszukują kapitału, chcą inwestować w kadry bądź też potrzebują profesjonalnego doradztwa w kwestiach organizacyjnych. 

Filled under : Aktualności