Menu

ISO – zarządzanie jakością

Czynnikiem ułatwiającym pozyskiwanie przez firmę kooperantów bądź odbiorców oferowanych produktów / usług jest posiadanie wdrożonego systemu zarządzania. Funkcją systemów zarządzania spełniających normy ISO jest wyznaczanie przedsiębiorstwu metody działania. Wpływ wdrożonego systemu zarządzania na konkurencyjność firmy nie jest zależny od wielkości, formy własności bądź branży, w której firma prowadzi działalność.

Usługi Omni związane z Systemami Zarządzania wg norm ISO polegają na wdrażaniu oraz nadzorowaniu systemów zarządzania przedsiębiorstwach oraz instytucjach.

WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Usługi w zakresie wdrażania systemów zarządzania mają ponadto na celu uzyskanie:

 • zgodności systemu z aktualnymi regulacjami prawnymi
 • certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu z ustalonymi wymaganiami.

Etapy wdrażania systemu zarządzania:

 • przeprowadzenie audytu zerowego
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu wymagań normy ISO i zasad dokumentowania systemu – dla Pełnomocnika, Auditora Wewnętrznego, kadry pracowniczej
 • przygotowanie dokumentów wymaganych przez normę ISO (Księga Systemu Zarządzania, Mapa Procesów, Polityka Systemu, schemat organizacyjny, wymagane procedury, wymagane wzory formularzy)
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego
 • przegląd zarządzania, wykonanie działań korygujących i zapobiegawczych

.

NADZOROWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Świadczone przez naszą firmę usługi w zakresie nadzorowania oraz doskonalenia wdrożonych systemów zarządzania polegają na powierzaniu pracownikowi Omni funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania w firmie Klienta.

Oferowane dla małych i średnich przedsiębiorstw usługi nadzoru nad systemem zarządzania obejmują:

 • weryfikację dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania
 • nadzorowanie audytów wewnętrznych
 • wsparcie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych
 • monitorowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • nadzorowanie zmian w ramach systemu zarządzania.

Nadzorowanie przez Omni systemu zarządzania na zasadzie outsourcingu wiąże się z następującymi korzyściami dla Klienta:

 • oszczędność czasu kadry firmy Klienta
 • ograniczenie kosztów utrzymania systemu zarządzania
 • profesjonalne doradztwo w zakresie Systemu Zarządzania.

Usługi naszej firmy, dotyczące Systemów Zarządzania Jakością, są świadczone w oparciu o przestrzeganie następujących zasad:

INDYWIDUALNOŚĆ

Każdy system wdrażany przez OMNI jest projektowany od podstaw, w celu dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb Klienta.

OPTYMALNOŚĆ

W początkowym etapie współpracy z Klientem przygotowujemy kilka projektów systemu spełniających wymagania określonej normy. Na podstawie prezentacji Klientowi oferowanych rozwiązań, wybieramy system optymalny pod kątem potrzeb Klienta.

ELASTYCZNOŚĆ

Spotkania konsultantów naszej firmy z Klientem odbywają się w terminie dogodnym dla Klienta.

TERMINOWOŚĆ

Profesjonalne zarządzanie projektem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wpływa na dotrzymywanie terminów projektów realizowanych przez konsultantów OMNI.