Menu

Projekty informatyczne

Proponujemy profesjonalne wsparcie świadczone w ramach następujących usług wsparcia i doradztwa IT:

  • Analiza funkcjonalna. Wsparcie w opracowaniu wytycznych funkcjonalnych oraz technologicznych stanowiących podstawę wyboru systemu z punktu widzenia zakresu funkcjonalnego, ceny oraz możliwości rozwoju. Końcowym etapem analizy jest dokument zawierający wymagania funkcjonalne przedsiębiorstwa w stosunku do przyszłego systemu informatycznego.
  • Wybór systemu. Obejmuje wsparcie w zakresie analizy złożonych ofert na system IT. Produktem końcowym jest wsparcie decydentów firmy przy wyborze systemu, odpowiadającego zakresem funkcjonalnym oraz parametrami technicznymi wymaganiom, zdefiniowanym na etapie analizy funkcjonalnej.
  • Analiza procesów objętych wdrożeniem. Zbudowanie modelu, jego analiza, symulacja działania organizacji są „narzędziami”, które pozwalają wskazać potencjalne pola do poprawy efektywności. Nieskończone pętle decyzyjne, „czarne dziury” dokumentowe, procesowe wąskie gardła i inne niekorzystne aspekty działalności organizacji są do odkrycia jedynie przy całościowym podejściu do problemu optymalizacji działania organizacji. Krokiem pierwszym takiej optymalizacji jest właśnie „Opis i analiza procesów biznesowych firmy”. To proces, w którym specyficzne wymagania biznesu muszą zostać przełożone na język informatyczny. W trakcie tych działań projektowane są sposoby obsługi procesów biznesowych w systemie poprzez odpowiednią parametryzację lub zaprojektowanie modyfikacji systemu informatycznego.
  • Profesjonalne zarządzanie projektem.
  • Zarządzanie zakresem, harmonogramem i budżetem projektu,
  • Zarządzanie i koordynację prac zespołu projektowego,
  • Raportowanie wyników prac do sponsora i komitetu sterującego projektu.