Menu

Zarządzanie projektami

Proponujemy usługi z zakresu zarządzania projektami: inwestycyjnymi, edukacyjnymi, badawczo-rozwojowymi. Naszą specjalizacją jest zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych (fundusze strukturalne, środki krajowe itp.) Nasze zasady pozwalają na zdefiniowanie i wdrożenie procesów zarządzania projektem obejmujących:

  • Planowanie: identyfikowanie i przypisywanie odpowiedzialności oraz definiowanie zależności pomiędzy kluczowymi zadaniami, których realizacja umożliwi osiągnięcie celów projektów,
  • Definiowanie założeń (w tym technicznych), zakresu i celów projektu
  • Budowa organizacji projektu
  • Kierowanie realizacją projektu zgodnie z zatwierdzonymi planami
  • Zarządzanie ryzykiem i zmianą oraz jakością w projekcie
  • Monitorowanie i raportowanie postępów prac dzięki którym możliwe jest odpowiednio wczesne podejmowanie działań korygujących,
  • Zapewnienie sprawnej komunikacji w projekcie oraz raportowania o postępach do kierownictwa firmy/działu