Menu

Fundusze 2014-2020

W najbliższym czasie zostaną uruchomione konkursy grantowe, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z BEZZWROTNYCH dotacji przeznaczonych m.in. na:

 

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wdrażanie innowacji o charakterze technologicznym. Możliwy zakres inwestycji: zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń; zakup nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych; zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania, dofinansowanie od 25% do 70% kosztów, maksymalnie w wysokości 6 000 000,00 PLN, Termin naboru: lipiec 2016 – wrzesień 2016,
  • Regionalny Program Operacyjny woj. Małopolskiego – 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich przedsiębiorstw. udział w imprezach targowo-wystawienniczych; specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności, dofinansowanie 85%, Ogłoszenie konkursu: Marzec 2016,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 3.2.1 Badania na rynek. inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł. Ogłoszenie konkursu 27 kwietnia 2016 r. Projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Dowiedz się więcej

Rozliczanie projektów

Czynnikiem wpływającym w znaczącym stopniu na sukcesywną realizację projektu unijnego oraz wypłatę dotacji na konto Klienta jest prawidłowe rozliczenie projektu, przygotowanie i kontrola dokumentacji, doradztwo dotyczące prowadzenia księgowości projektu a także pomoc w zakresie przygotowań pod kątem kontroli lub audytu projektu realizowanego przez Klienta.

Dowiedz się więcej

Szkolenia

Istotnym aspektem działalności firmy OMNI są szkolenia, część z nich była finansowana przed fundusze europejskie. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą szkoleniową bądź też rozważają Państwo pozyskanie środków na szkolenia dla Państwa pracowników, zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Erasmus+

Program oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego firma OMNI przygotowała wniosek wraz z niezbędną dokumentacją dla m.in. Europejskiej Szkoły Wyższej im. Tischnera w Krakowie, który został złożony w ramach pierwszego naboru w 2014r.

Niniejszy projekt uzyskał 100 % możliwych punktów i został sklasyfikowany na 1 miejscu listy rankingowej w skali ogólnopolskiej.

Dowiedz się więcej