Menu

Erasmus+

W związku z nowym okresem programowania na lata 2014 – 2020 ruszyła nowa edycja programu Erasmus, który obecnie nosi nazwę Erasmus Plus. Program oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),

Najważniejsze działania, które są dofinansowywane w ramach Akcji 1, powinny być związane z mobilnością studentów, pracowników uczelni, nauczycieli, pracowników młodzieżowych lub uczniów kształcących się zawodowo.

Obecne terminy naborów:

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 4 marca 2015 r.

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r.

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.

 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.

 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,

Akcja ta wspiera różne rodzaje działań: partnerstwa strategiczne, w tym projekty sektora młodzieży, sojusze na rzecz wiedzy i sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, platformy informatyczne oraz projekty z udziałem krajów trzecich dotyczące szkolnictwa wyższego. W ramach tych działań można też realizować mobilności uzasadnione celami projektu.

Obecne terminy naborów:

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 4 lutego 2015 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży 30 kwietnia 2015 r.

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.

 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r.

 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r.

 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 3 kwietnia 2015 r. oraz 2 września 2015 r.       ·

Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

Akcja ta wspiera działania związane z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, w tym badania, analizy, monitoring wdrażania reform, narzędzia strategiczne (jak EQF, ECTS,ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass), współpracę kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy interesariuszami reform.

Obecne terminy naborów:

 • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r.

 • Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r. oraz 1 października 2015 r.

W ramach Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego firma OMNI przygotowała wniosek wraz z niezbędną dokumentacją dla m.in. Europejskiej Szkoły Wyższej im. Tischnera w Krakowie, który został złożony w ramach pierwszego naboru w 2014r.

Niniejszy projekt uzyskał 100 % możliwych punktów i został sklasyfikowany na 1 miejscu listy rankingowej w skali ogólnopolskiej.