Menu

Rozliczanie projektów

Istotnym punktem oferty naszej firmy jest kompleksowe rozliczanie projektów unijnych.

Czynnikiem wpływającym w znaczącym stopniu na sukcesywną realizację projektu unijnego oraz wypłatę dotacji na konto Klienta jest prawidłowe rozliczenie projektu.

Rozliczamy projekty realizowane w ramach Regionalnych  i Ogólnopolskich Programów Operacyjnych. Cechujemy się bogatym doświadczeniem w rozliczaniu projektów prowadzonych w ramach Działań 6.1, 8.2 PO IG oraz 2.1. schemat A, 6.4. MRPO.

W ramach rozliczania dotacji unijnych, oferujemy następujące usługi:

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy wyłanianiu wykonawców (m.in. zapytania ofertowe, protokoły wyboru, negocjacyjne, umowy z wykonawcami)
 • kontrola dokumentacji projektowej (pod kątem zgodności z projektem)
 • monitorowanie zgodności działania z zawartością dokumentacji projektowej
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatność (zaliczkowych, pośrednich, końcowych)
 • doradztwo dotyczące prowadzenia księgowości projektu
 • bieżące kontakty z Regionalną Instytucją Finansującą oraz PARP na etapie realizacji projektu, w zakresie jego rozliczania

KONTROLA PROJEKTU

Usługi rozliczania projektów unijnych obejmują ponadto pomoc w zakresie przygotowań pod kątem kontroli lub audytu projektu realizowanego przez Klienta:

 • weryfikacja dokumentacji projektowej
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma pokontrolne

PRZYKŁADY ROZLICZONYCH PROJEKTÓW:

 • Centrum Medyczne UJASTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Działanie 4.3 PO IG)

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii z zakresu diagnostyki prenatalnej i neonatologicznej”

Projekt polegający na wdrożeniu u Beneficjenta innowacyjnego rozwiązania technologicznego, opartego na połączeniu wysokopolowego rezonansu magnetycznego z przystosowanym do współpracy z nim inkubatorem.

 • Instytut Doradztwa Sp. z o.o. (Działanie 8.2 PO IG)

Tytuł projektu: „Automatyzacja kooperacji 3 firm w zakresie zarządzania i realizacji projektów

inwestycyjnych”

Projekt polegający na wdrożeniu u Beneficjenta systemu B2B, usprawniającego współpracę Beneficjenta i Partnerów w zakresie realizacji procesów biznesowych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi.

 • Eturia Sp. z o.o. (Działanie 8.2 PO IG)

b „Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich”

Projekt polegający na wdrożeniu u Beneficjenta systemu B2B, usprawniającego współpracę Beneficjenta i Partnerów w zakresie

realizacji procesów biznesowych związanych z organizacją usług turystyki biznesowej oraz turystyki szkoleniowej.

 • Agencja Reklamowa 2to2 Paweł Dąbrowski (Działanie 6.1. PO IG)

Tytuł projektu: ,,Wdrożenie planu rozwoju eksportu Agencji Reklamowej 2to2 Paweł Dąbrowski”

Projekt polegający na eksporcie usług przedsiębiorstwa w zakresie marketingu tradycyjnego i internetowego na rynek niemiecki, będący rynkiem   docelowym.