Menu

Zrealizowane projekty

1. Międzynarodowy projekt edukacyjny (Polska, Wielka Brytania, Estonia), którego celem było przygotowanie kompletnego programu studiów akademickich n/t elektronicznej administracji 2.0, wraz z podręcznikami, sylabusami, materiałami e-learning, edukacyjną aplikacją informatyczną. Projekt realizowany w latach 2014-2016 dla Wyższej Szkoły Europejskiej im. Tischnera w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+, Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Tytuł projektu: „E-government 2.0 w praktyce”, budżet 220 432,00 EUR, strona projektu: www.egov2.eu


 

2. Międzynarodowy projekt edukacyjny „1989: The Year of Resistance” (Polska, Niemcy, Słowacja, Rumunia), którego celem była adukacja historyczna dla młodzieży połączone z warsztatami kreatywnymi w wyniku których została przygotowana i wydana gra planszowa. Projekt realizowany w latach 2014-2015 przez Fundację Instytut Aurea Libertas w ramach programu Komisji Europejskiej Europe for Citizens. Strona projektu:  www.1989resistance.eu.

 


 

3. Projekty przeprowadzone skutecznie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, między innymi:

 

 • ATC Cargo S.A., Gdynia „Wdrożenie Systemu zarządzania kontraktami i integracja baz danych”, budżet 945 240,00 zł
 • ATT Sp. z o.o., Kraków „Wdrożenie systemu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów”, budżet 139 900,00 zł
 • Bevendi Tomasz Widerski Kraków „Implementacja systemu B2B w firmie Bevendi i przedsiębiorstwach partnerskich”, budżet 275 200,00 zł
 • Chiro sp. z o.o., Kraków, „Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania hurtownią artykułów spożywczych” budżet 775 940,00 zł
 • Cerazus sp. z o.o., Stubno „Implementacja systemu informatycznego w przedsiębiorstwie Cerazus”, budżet 370 000,00 zł
 • Euphora Grzegorz Wnęk Spółka Jawna, Kraków „Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania hurtownią kosmetyków”, budżet 195 000,00 zł
 • Euro-Bial sp. j. Białystok „Wdrożenie Systemu B2B do wspomagania prac serwisowych i zarządzania gospodarką magazynową”, budżet 345 000,00 zł
 • Eskadra Events sp. z o.o., Warszawa „Wdrożenie Systemu B2B do zarządzania organizacją eventów”, budżet 791 500,00 zł
 • Eturia sp. z o.o., Kraków, „Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich”, budżet 439 900,00 zł
 • Instytut Doradztwa sp. z o.o., Kraków „Automatyzacja kooperacji 3 firm w zakresie zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych” budżet  501 700,00 zł
 • Lancelot Marek Cieśla, Kraków „Implementacja systemu B2B w firmie Lancelot i przedsiębiorstwach partnerskich”, budżet 275 200,00 zł
 • Net Com sp. z o.o., Warszawa „Wdrożenie w firmie Net Com systemu zarządzania projektami inwestycyjnymi” budżet 660 800,00 zł
 • MIDAR Michał Sierocki, Kalisz „Wdrożenie systemu B2B w firmie Midar”, budżet 733 900,00 zł
 • Opcom Grupa Eskadra sp. z o.o., Kraków „Wdrożenie Systemu zarządzania projektami marketingowymi”, budżet 1031 490,00 zł
 • Robert Rams Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAMEX”, Łazy Biegonickie, „Wdrożenie systemu B2B w firmie Ramex, budżet 665 000,00 zł
 • Sotronic sp. z o.o., Balice „Wdrożenie systemu zarządzania projektami inwestycyjnymi i pracami serwisowymi”, budżet 1 647 020,00 zł
 • Telvis sp. z o.o., Katowice „Wdrożenie systemu B2B w firmie Telvis”, budżet 820 000,00 zł

 


 

4. Projekty szkoleniowe, które przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy samodzielnie bądź w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Działanie 8.1.1, to m.in.:

 

 

 • Rok 2014: Samodzielnie zrealizowany przez naszą firmę projekt „Małopolskie firmy w Internecie – bezpieczeństwo i konkurencyjność”realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, nr umowy WND-POKL.08.01.01-12-252/12, w ramach którego zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników 100 małopolskich przedsiębiorstw, z zakresu marketingu internetowego, mediów społecznościowych, marketingu video.

Budżet projektu: 316 tys. Zł.

 • Rok 2013: Samodzielnie zrealizowany przez naszą firmę projekt „Akademia konkurencyjności Interstal i ATT”, w ramach którego zorganizowaliśmy szkolenia dedykowane dla 60 pracowników przedsiębiorstw produkujących stal nierdzewną. Szkolenia obejmowały m.in. zarządzanie produkcją, spawalnictwo, eksport i wchodzenie na rynki zagranicznie, organizację prac biurowych. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, nr umowy WND-POKL.08.01.01-12-254/12, budżet projektu: 380 tys. zł.
 • Rok 2011: Samodzielnie zrealizowany przez naszą firmę projekt
  „E-przedsiębiorca”, obejmujący przeszkolenie 150 pracowników i właścicieli przedsiębiorstw z woj. Małopolskiego w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu firmą, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-286/10, budżet projektu 539 tys. zł. W ramach projektu zajmujemy się całościowym zarządzaniem oraz rozliczaniem, w tym: przygotowaniem pełnej dokumentacji i bieżącymi kontaktami z instytucją finansującą, prowadzeniem rekrutacji oraz organizacją szkoleń, sprawozdawczością, sporządzaniem okresowych harmonogramów wydatkowania środków, sporządzaniem wniosków o płatność, rozliczeniem przyznanych środków.
 • Rok 2011: Samodzielnie realizowany przez naszą firmę projekt
  „Profesjonalna obsługa klienta branży turystycznej”, obejmujący przeszkolenie 150 pracowników z woj. Małopolskiego w zakresie obsługi klienta w branży turystycznej, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-288/10, budżet projektu 399 tys. zł. W ramach projektu zajmujemy się całościowym zarządzaniem oraz rozliczaniem, w tym: przygotowaniem pełnej dokumentacji i bieżącymi kontaktami z instytucją finansującą, prowadzeniem rekrutacji oraz organizacją szkoleń, sprawozdawczością, sporządzaniem okresowych harmonogramów wydatkowania środków, sporządzaniem wniosków o płatność, rozliczeniem przyznanych środków.
 • Rok 2011: Projekt „Instytucje kultury otwarte na turystów” realizowany w partnerstwie z firmą Speed s.c., obejmujący przeszkolenie 96 pracowników instytucji kultury z woj. Małopolskiego w zakresie obsługi turystów zagranicznych realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-287/10, budżet projektu 427 tys. zł. W ramach projektu zajmowaliśmy się: przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, zarządzaniem projektem, sprawozdawczością, sporządzaniem okresowych harmonogramów wydatkowania środków, sporządzaniem wniosków o płatność, rozliczeniem przyznanych środków.
 • Rok 2011: Projekt „Remedium na kryzys” realizowany w partnerstwie z firmą Speed s.c., obejmujący szkolenie i doradztwo realizowane dla 200 pracowników przedsiębiorstw z woj. Małopolskiego w zakresie zarządzania finansami realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-290/10, budżet projektu 545 tys. zł. W ramach projektu zajmowaliśmy się: przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, zarządzaniem projektem, sprawozdawczością, sporządzaniem okresowych harmonogramów wydatkowania środków, sporządzaniem wniosków o płatność, rozliczeniem przyznanych środków.
 • Rok 2010: Samodzielnie realizowany przez naszą firmę projekt „Rozwój pracowników branży poligraficznej”, obejmujący przeszkolenie 150 pracowników branży poligraficznej z woj. Małopolskiego w zakresie obsługi oprogramowania Adobe Photoshop i Adobe InDesign, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-372/09, budżet projektu 531 tys. zł. W ramach projektu zajmowaliśmy się całościowym zarządzaniem oraz rozliczaniem, w tym: przygotowaniem pełnej dokumentacji i bieżącymi kontaktami z instytucją finansującą, prowadzeniem rekrutacji oraz organizacją szkoleń, sprawozdawczością, sporządzaniem okresowych harmonogramów wydatkowania środków, sporządzaniem wniosków o płatność, rozliczeniem przyznanych środków.
 • Rok 2010: Projekt „Bezpieczne Podkarpacie – szkolenia nurków ratowników” realizowany w partnerstwie z firmą Nurkomania s.c., obejmujący przeszkolenie 80 pracowników z woj. Podkarpackiego w zakresie prowadzenia ratownictwa podwodnego, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-18-758/09, budżet projektu 324 tys. zł. W ramach projektu zajmowaliśmy się: przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, zarządzaniem projektem, sprawozdawczością, sporządzaniem okresowych harmonogramów wydatkowania środków, sporządzaniem wniosków o płatność, rozliczeniem przyznanych środków.
 • Rok 2010: Projekt „Kancelaria doradztwa podatkowego jako nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo” realizowany w partnerstwie z firmą Forum Doradców Podatkowych, obejmujący przeszkolenie 90 pracowników z woj. Małopolskiego w zakresie prowadzenia kancelarii doradztwa podatkowego, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-413/09, budżet projektu 685 tys. zł. W ramach projektu zajmowaliśmy się: przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej i organizacją szkoleń metodą e-learning.
 • Rok 2010: Projekt „Wsparcie dla małopolskich przedsiębiorców w zakresie zarządzania finansami jako skuteczne antidotum na kryzys gospodarczy” realizowany w partnerstwie z firmą Pi Investment sp. z o.o., obejmujący przeszkolenie 200 pracowników z woj. Małopolskiego w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-303/09, budżet projektu 749 tys. zł. W ramach projektu zajmowaliśmy się: przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, realizacją szkoleń z zakresu funduszy strukturalnych UE oraz organizacją szkoleń metodą e-learning.
 • Rok 2009: Samodzielnie realizowany przez naszą firmę projekt „Nowoczesne technologie w pracy biurowej”, obejmujący przeszkolenie 100 pracowników z woj. Małopolskiego w zakresie m.in. MS Excel i MS Access, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-185/08, budżet projektu 281 tys. zł. W ramach projektu zajmowaliśmy się całościowym zarządzaniem oraz rozliczaniem, w tym: przygotowaniem pełnej dokumentacji i bieżącymi kontaktami z instytucją finansującą, prowadzeniem rekrutacji oraz organizacją szkoleń, sprawozdawczością, sporządzaniem okresowych harmonogramów wydatkowania środków, sporządzaniem wniosków o płatność, rozliczeniem przyznanych środków.
 • Rok 2009: Projekt „E-pracownik” realizowany w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych Prolog, obejmujący przeszkolenie 96 pracowników z woj. Małopolskiego w zakresie kursu języka angielskiego oraz oprogramowania MS Office, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-138/08, budżet projektu 565 tys. zł. W ramach projektu zajmowaliśmy się: przygotowaniem pełnej dokumentacji i bieżącymi kontaktami z instytucją finansującą, organizacją szkoleń komputerowych, sprawozdawczością, sporządzaniem okresowych harmonogramów wydatkowania środków, sporządzaniem wniosków o płatność, rozliczeniem przyznanych środków.
 • Rok 2009: Projekt „Skoncentrowane wsparcie dla pracowników sektora MSP” realizowany w partnerstwie z firmą Konstat, obejmujący przeszkolenie 150 pracowników z woj. Małopolskiego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem MSP, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr WND-POKL.08.01.01-12-184/08, budżet projektu 527 tys. zł. W ramach projektu zajmowaliśmy się: przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej i organizacją szkoleń komputerowych.