Menu

Szkolenia otwarte

Obsługa komputera z Internetem (kurs podstawowy / zaawansowany)

Program kursu:

1. Obsługa oprzyrządowania komputerowego.

 • budowa komputera
 • urządzenia peryferyjne
 • typy drukarek,zastosowanie skanera
 • porty we/wy, sposoby podłączenia urządzeń peryferyjnych

2. System operacyjny Windows

 • funkcje systemu
 • funkcje pulpitu Windows
 • uruchamianie programów
 • programy instalowane podczas systemu operacyjnego
 • opis panelu sterowania
 • przeglądanie zasobów komputera

3. Administrowanie danymi

 • operacje na plikach i folderach
 • tworzenie oraz kasowanie, folderów, plików
 • kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów
 • kosz systemowy

4. Edytor tekstu (Microsoft Word)

 • zastosowanie i funkcje programu
 • elementy okna programu
 • wpisywanie i edycja tekstu
 • wstawianie grafiki, tabel, symboli do dokumentu
 • formatowanie dokumentu (czcionki, rozmiaru, koloru, akapitów, tabulatorów)
 • opcje oraz drukowanie dokumentów

5. Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel)

 • zastosowanie oraz funkcje programu
 • poruszanie się po arkuszu
 • wprowadzanie i zmiana danych
 • wykonywanie obliczeń, tworzenie wykresów
 • drukowanie arkusza

6. Program PowerPoint

 • wprowadzenie do programu PowerPoint
 • praca z tekstem, Sprawdzanie pisowni, sprawdzanie gramatyki i tezaurus
 • praca z tabelami, wykresami, grafiką SmartArt, obrazami, kształtami, obiektami WordArt
 • organizowanie i formatowanie slajdów
 • korzystanie z motywów, wzorców i szablonów
 • praca z animacją, dźwiękami i filmami
 • praca z hiperłączami i przyciskami akcji
 • praca z przejściami
 • recenzowanie i dodawanie komentarzy
 • przedstawianie prezentacji
 • zapisywanie i drukowanie

7. Korzystanie z zasobów Internetu

 • umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych IE, Firefox)
 • wyszukiwanie danych w globalnej sieci
 • poczta elektroniczna: m. in. Outlook, zakładanie oraz korzystanie z konta e-mail (wysyłanie i odbieranie korespondencji)
 • ogólna wiedza nt: komunikatorów internetowych (zakładanie kont, komunikacja)
 • bezpieczne zakupy w sieci + bankowość elektroniczna

Projektowanie stron WWW (kurs podstawowy / zaawansowany)

Wstęp

 • Co oznaczają skróty HTML, XHTML ?
 • Historia tworzenia stron internetowych ( stron www ) w Polsce
 • Rodzaje stron internetowych
 • Porównanie popularnych edytorów – programów do tworzenia stron www

Początki poznawania XHTML

 • Szablon strony www
 • Typy dokumentów HTML, XHTML
 • Sekcja head i sekcja body strony internetowej

Szczegółowe poznanie sekcji head

 • Tagi sekcji head a pozycjonowanie stron www w wyszukiwarce Google
 • Metatag odpowiadający za wyświetlanie polskich znaków diaktrycznych
 • Metatag z opisem strony pod wyszukiwarkę Google
 • Metatag słów kluczowych dla robota Googlebot
 • Metatag dla robotów wyszukiwarek
 • Tytuł strony
 • Inne metatagi, geopozycja

Sekcja body strony internetowej

 • Stworzenie najprostszej strony tylko z tekstem akapitowym

Przesłanie najprostszej strony do internetu ( opublikowanie w sieci )

 • Konto serwerowe – hosting
 • Domena
 • Ćwiczenia z użyciem klienta FTP – przesyłanie plików na serwer

Walidacja kodu

 • Podstawowe reguły walidacji kodu
 • Konsorcjum W3C i wchodzenie w walidator
 • Ikony dla walidujących się stron

Tagi XHTML dla tekstów

 • Jak napisać znaki specjalne jak np. £, €, © < lub >
 • Formatowanie tekstu, czcionki, akapitów
 • Jak dodać kolor czcionki, kod szesnastkowy koloru, pobranie koloru z innej strony www
 • Jak podejrzeć kod XHTML innych stron internetowych

Bardziej zaawansowane tagi z języka XHTML

 • Wczytywanie grafiki – zdjęć, grafów, wykresów, schematów
 • Źródła darmowych lub bardzo tanich zdjęć z internetu
 • Darmowe programy do obróbki grafiki podobne do płatnego Photoshopa
 • Ćwiczenia zmniejszania, wyostrzania zdjęć i umieszczania ich w galerii na stronie www
 • Implementacja skryptu galerii – zdjęcie małe i powiększenie
 • Tworzenie hiperłączy do innych stron, podstron, poczty email
 • Zasady tworzenia ścieżek – ścieżki do innych podstron, zdjęć na serwerze, ścieżki względne i bezwzględne
 • Mapa obrazu, mapowanie obrazu – hiperłącze w części grafiki
 • Listy punktowane i numerowane
 • Hiperłącze do numeru gadu-gadu
 • Etykieta i hiperłącze do etykiety
 • Wstawianie obiektów Flash, filmów, hiperłącze do filmów na YouTube

Kod XHTML a pozycjonowanie stron internetowych

 • Obiekty we Flashu a całe strony we Flashu
 • Nazwy plików
 • Pozycjonowanie a tagi wstawiające grafikę
 • Linkowanie – linki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Linki w menu strony
 • Tagi ( znaczniki XHTML ) odpowiedzialne za pozycjonowanie strony www

Tabele w XHTML

 • Tagi związane z obiektem tabeli : wiersz, komórka, scalanie, szerokości, itp.
 • Layout strony internetowej oparty na tabeli

Ramki

 • Strona zbudowana na ramkach – ogólne zapoznanie z technologią stosowaną 15 lat temu, której się już nie używa

Formularze

 • Tagi związane z formularzami
 • Ćwiczenia budowania podstron typu „Kontakt” lub „Ankieta”- pola tekstowe, listy rozwijane, opcje wyboru typu „radio” lub checkbox, inne formanty formularza

Projekt serwisu www opartego na layoucie tabeli

 • Tworzenie strony głównej serwisu od zera
 • Layout z banerem w topie. tekstem na środku ze zdjęciem
 • Stopka ze znakiem praw autorskich
 • Podstrona kontaktowa – formularz
 • Podstrona z cennikiem i linkami do dokumentów w PDF

Kaskadowe arkusze stylów CSS

 • Definicja CSS
 • Geneza CSS
 • Pozycjonowanie stron w Google a CSS
 • Walidacja CSS
 • Style wpisane, style w sekcji head, style w arkuszu CSS
 • Dziedziczenie i kaskadowość
 • Zestawy styli do tagów, klas, id – implementacja w XHTML i CSS
 • Selektor uniwersalny, selektory tylko dla Internet Expliorer 6
 • Arkusze tylko dla konkretnej przeglądarki – warunki w XHTML

Ćwiczenia i projekty mikro stron opartych na CSS

 • Pseudoklasy ze stylami dla różnych stanów linków
 • Style dla czcionek
 • Style dla tekstu akapitowego
 • Formatowanie słów i poszczególnych liter
 • Formatowanie całych akapitów
 • Formatowanie list punktowanych i numerowanych – punktory z plików graficznych

CSS i DIV-y

 • Layout strony oparty na blokach DIV
 • Style CSS na marginesy zewnętrzne, wewnętrzne, obramowania
 • Style tła bloków div lub body
 • Style na rozmiary bloków
 • Przepełnienie pojemnika DIV
 • Elementy pływające i czyszczenie pływania
 • Naprawa błędów przeglądarki Internet Explorer 6.0

Projekt serwisu www w layoucie bloków DIV z wykorzystaniem zewnętrznego arkusza CSS

 • Baner jako tło pojemnika
 • Layout dwukolumnowy
 • Błędy IE6
 • Pływające kolumny, pływający tekst
 • Style dla zdjęć

Inne techniki CSS

 • Style pozycjonowania
 • Pozycjonowanie absolutne i relatywne
 • Style CSS dla drukarek
 • Style CSS dla śmiesznych kursorów, koloru przewijaka strony, itp.

Projekt strony www w DIV, CSS z drobno pociętej grafiki layoutu

 • Zakładanie bloków DIV i komentowanie kodu
 • Struktura większego serwisu – podziały folderów, ścieżki cofające, wysyłka na serwer

Kwestie związane z HTML5

 • Wprowadzenie do języka
 • Ćwiczenia
 • Zmiana znaczników

 


 

Grafika komputerowa (kurs podstawowy / zaawansowany)

I. Wstęp do grafiki

II. Adobe Photoshop

1. Wprowadzenie
2. Interfejs programu
3. Zastosowanie palet
4. Narzędzia przybornika
5. Zapisywanie plików
6. Praktyczne zastosowanie warstw
7. Praca z tekstem i jego formatowanie
8. Narzędzia retuszu i korekcja tonalna
9. Techniki retuszowania
10. Selekcja
11. Filtry
12. Animacje
13. Przeglądarka Bridge
14. Zapisywanie plików

III. Adobe Illustrator

1. Zapoznanie z interfejsem programu Illustrator
2. Kolor
3. Rysowanie ścieżek i kształtów
4. Transformacje i odkształcanie obiektów
5. Korzystanie z warstw
6. Gradienty, efekty i pędzle
7. Praca z obrazkami bitmapowymi
8. Typografia
9. Przygotowywanie obiektu do druku i internetu

 


 

MS Projekt – harmonogramowanie projektów (kurs podstawowy)

Tematem zajęć jest efektywne zarządzanie projektem, planowanie, monitorowanie i raportowanie działań z wykorzystaniem programu MS Project.

Nabycie umiejętności tworzenia harmonogramów projektów, nauczenie się definiowania pracowników biorących udział w projekcie, poznanie przydzielania pracowników do zadań projektu oraz sprawdzania stanu projektu pod kątem czasu i kosztów.

Przeznaczenie szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za tworzenie harmonogramów projektów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Nabycie umiejętności tworzenia harmonogramów projektów, nauczenie się definiowania pracowników biorących udział w projekcie, poznanie przydzielania pracowników do zadań projektu oraz sprawdzania stanu projektu pod kątem czasu i kosztów.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

Podstawowa znajomość systemu Windows i swobodne posługiwanie się klawiaturą

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 6 godzin lekcyjnych

Program szkolenia:

 1. Do czego służy MS Project?
 2. Tworzenie nowego projektu
 3. Wprowadzanie i edycja zadań
 4. Łączenie zadań i typy połączeń
 5. Definiowanie zasobów
 6. Przydzielanie zasobów do zadań
 7. Kalendarze
 8. Przeglądanie informacji o projekcie
 9. Obciążenie zasobów
 10. Tworzenie planu bazowego
 11. Wprowadzanie danych o rzeczywistym wykonaniu zadań
 12. Raportowanie i drukowanie harmonogramu

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w postaci skryptu szkoleniowego podzielonego na poszczególne bloki tematyczne.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Wyposażenie obiektu obejmuje: projektor multimedialny, flipchart, stanowiska komputerowe do pracy z programem MS Project.

Na miejscu zapewniamy również przerwy kawowe dla uczestników szkolenia.