Menu

Zrealizowane szkolenia

by Bartek, 22 kwietnia 2015
 • Rok 2013: Projekt „Akademia konkurencyjności ATT Sp. z o.o. i INTERSTAL Alina Kozioł” – przeszkolonych 57 osób – obejmujący swym zakresem szkolenia zarówno dla działów produkcyjnych jak i pracowników administracji, a także dla szczebla kierowniczego. Budżet projektu: 329 tys. zł.

Zakres szkoleń:

Technika sprzedaży w procesie wdrażania technologii – Innowacyjne techniki sprzedaży, negocjacje handlowe, sprzedaż konsultacji, zarządzanie zespołem sprzedaży, sztuka prezentowania wyrobów nowej technologii, świadomość mocnych i słabych stron prezentacji produktu

Zarządzanie produkcją innowacyjnych technologii – Zarządzanie ryzykiem i procesem produkcji nowej technologii, umiejętność harmonogramowania produkcji, efektywne planowanie produkcji, technologie przyjazne środowisku: zmniejszenie zapotrzebowań na energię w procesie produkcji.

Lean Manufacturing, czyli koncepcja odchudzenia technologii produkcji – Narzędzia Lean Manufacturing i zmiany, redukcja czasów przezbrojeń – SMED, doskonalenie procesu produkcyjnego przy użyciu wskaźnika OEE, etapy 5S, koncepcja JTS

Współczesne wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi – Budowanie zespołu, motywowanie i aktywowanie zespołu projektowego, budowanie autorytetu, przekazywanie wiedzy, efektywność komunikacji, coaching indywidualny i grupowy

Uprawnienia spawalnicze w metodach MMA, MAG, TIG – Spawanie ręczne elektrodą otuloną, spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego, spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego, część praktyczna)

Podnoszenie kwalifikacji pracowników operacyjnych w zawodzie ślusarz – Technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów, część praktyczna

Szkolenie na stanowisko monter konstrukcji – Montaż konstrukcji stalowych na podstawie rysunków, umiejętność odczytu rysunków technicznych i instrukcji technologicznych, ocena jakości wykonanych złączy, część praktyczna

Szkolenie na stanowisko operator CNC Program i obsługa obrabiarek CNC, bezpieczeństwo i higiena podczas obsługi obrabiarek CNC, umiejętne korzystanie z wiedzy technicznej, część praktyczna

Szkolenie dla stanowisk kadrowych wzbogacone elementami działań księgowych – Prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządzanie płynnością finansową w firmie, przepisy regulujące kwestie pracowników i wynagrodzeń, ubezpieczenia społeczne

 • Rok 2011: Projekt „E-przedsiębiorca” – przeszkolonych 150 osób – szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu firmą – budżet projektu 539 tys. zł.
 • Rok 2011: Projekt „Profesjonalna obsługa klienta branży turystycznej” –  przeszkolonych 150 osób – w zakresie obsługi klienta w branży turystycznej, budżet projektu 399 tys. zł.
 • Rok 2011: Projekt „Instytucje kultury otwarte na turystów” realizowany w partnerstwie z firmą Speed s.c. – przeszkolonych 96 pracowników instytucji kultury w zakresie obsługi turystów zagranicznych, budżet projektu 427 tys. zł.
 • Rok 2011: Projekt „Remedium na kryzys” realizowany w partnerstwie z firmą Speed s.c., obejmujący szkolenie i doradztwo realizowane dla 200 pracowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania finansami, budżet projektu 545 tys. zł.
 • Rok 2010: Projekt „Rozwój pracowników branży poligraficznej”, przeszkolonych 150 pracowników branży poligraficznej w zakresie obsługi oprogramowania Adobe Photoshop i Adobe InDesign, budżet projektu 531 tys. zł.
 • Rok 2010: Projekt „Bezpieczne Podkarpacie – szkolenia nurków ratowników” realizowany w partnerstwie z firmą Nurkomania s.c.-  przeszkolonych 80 w zakresie prowadzenia ratownictwa podwodnego, budżet projektu 324 tys. zł.
 • Rok 2010: Projekt „Kancelaria doradztwa podatkowego, jako nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo” realizowany w partnerstwie z firmą Forum Doradców Podatkowych – przeszkolonych 90 osób w zakresie prowadzenia kancelarii doradztwa podatkowego, budżet projektu 685 tys. zł.
 • Rok 2010: Projekt „Wsparcie dla małopolskich przedsiębiorców w zakresie zarządzania finansami jako skuteczne antidotum na kryzys gospodarczy” realizowany w partnerstwie z firmą Pi Investment sp. z o.o., przeszkolonych 200 pracowników osób w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, budżet projektu 749 tys. zł.
 • Rok 2009: Projekt „Nowoczesne technologie w pracy biurowej”, przeszkolonych 100 pracowników w zakresie m.in. MS Excel i MS Access, budżet projektu 281 tys. zł.
 • Rok 2009: Projekt „E-pracownik” realizowany w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych Prolog – przeszkolonych 96 osób w zakresie kursu języka angielskiego oraz oprogramowania MS Office, budżet projektu 565 tys. zł.
 • Rok 2009: Projekt „Skoncentrowane wsparcie dla pracowników sektora MSP” realizowany w partnerstwie z firmą Konstat – przeszkolonych 150 osób w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem MSP, budżet projektu 527 tys. zł